پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳
کشتارگاه شهرداری تبریز به عنوان کشتارگاه نمونه استان معرفی شد ۰۶ مهر ۱۳۹۹

کشتارگاه شهرداری تبریز به عنوان کشتارگاه نمونه استان معرفی شد

کشتارگاه شهرداری تبریز به عنوان کشتارگاه نمونه استان معرفی شد

بستر و فضا برای افزایش درآمد سازمان کشتارگاه فراهم است ۰۳ تیر ۱۳۹۹

بستر و فضا برای افزایش درآمد سازمان کشتارگاه فراهم است

بستر و فضا برای افزایش درآمد سازمان کشتارگاه فراهم است