جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
بستر و فضا برای افزایش درآمد سازمان کشتارگاه فراهم است ۰۳ تیر ۱۳۹۹

بستر و فضا برای افزایش درآمد سازمان کشتارگاه فراهم است

بستر و فضا برای افزایش درآمد سازمان کشتارگاه فراهم است

آغاز کمپین رحمت در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز ۰۹ فروردین ۱۳۹۹

آغاز کمپین رحمت در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

آغاز کمپین رحمت در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز با تمام توان فعال است ۰۹ فروردین ۱۳۹۹

کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز با تمام توان فعال است

کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز با تمام توان فعال است