جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
آغاز کمپین رحمت در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز ۰۹ فروردین ۱۳۹۹

آغاز کمپین رحمت در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

آغاز کمپین رحمت در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز