دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳
کشتارگاه شهرداری تبریز به عنوان کشتارگاه نمونه استان معرفی شد ۰۶ مهر ۱۳۹۹

کشتارگاه شهرداری تبریز به عنوان کشتارگاه نمونه استان معرفی شد

کشتارگاه شهرداری تبریز به عنوان کشتارگاه نمونه استان معرفی شد