جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
بهره برداری از پارک محله ای آخر خیابان شهید رجائی در یوسف آباد ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

بهره برداری از پارک محله ای آخر خیابان شهید رجائی در یوسف آباد

بهره برداری از پارک محله ای آخر خیابان شهید رجائی در یوسف آباد

کلنگ اجرای پروژه‌های کلان ترافیکی تبریز بر زمین زده شد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

کلنگ اجرای پروژه‌های کلان ترافیکی تبریز بر زمین زده شد

کلنگ اجرای پروژه‌های کلان ترافیکی تبریز بر زمین زده شد

کلنگ‌زنی ۲پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به سمت میدان شهید فهمیده و احداث خروجی ضلع جنوبی اتوبان پاسداران به ولی امر ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

کلنگ‌زنی ۲پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به سمت میدان شهید فهمیده و احداث خروجی ضلع جنوبی اتوبان پاسداران به ولی امر

کلنگ‌زنی ۲پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به سمت میدان شهید فهمیده و احداث خروجی ضلع جنوبی اتوبان پاسداران به ولی امر