سه شنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۳
آوار برداری و ساماندهی قسمت‌های داخلی بنای خانه تاریخی کلکته‌چی ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

آوار برداری و ساماندهی قسمت‌های داخلی بنای خانه تاریخی کلکته‌چی

آوار برداری و ساماندهی قسمت‌های داخلی بنای خانه تاریخی کلکته‌چی