پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور از ایرج شهین باهر قدردانی کرد ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور از ایرج شهین باهر قدردانی کرد

دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور از ایرج شهین باهر قدردانی کرد