دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲
تشکیل ستاد پشتیبانی مدافعان سلامت در آذربایجان‌شرقی ۰۳ فروردین ۱۳۹۹

تشکیل ستاد پشتیبانی مدافعان سلامت در آذربایجان‌شرقی

تشکیل ستاد پشتیبانی مدافعان سلامت در آذربایجان‌شرقی