دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳
آغاز اجرای عملیات تعویض و نصب گاردریل در مسیر میدان ولی امر ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

آغاز اجرای عملیات تعویض و نصب گاردریل در مسیر میدان ولی امر

آغاز اجرای عملیات تعویض و نصب گاردریل در مسیر میدان ولی امر