پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳
استقرار گشت موتوری آتش نشانی در بازار بزرگ تبریز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

استقرار گشت موتوری آتش نشانی در بازار بزرگ تبریز

استقرار گشت موتوری آتش نشانی در بازار بزرگ تبریز