سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
تابلو بومِ شهر با کاشت ۳۰۰ هزار بوته گل در سطح منطقه نقاشی شد ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

تابلو بومِ شهر با کاشت ۳۰۰ هزار بوته گل در سطح منطقه نقاشی شد

تابلو بومِ شهر با کاشت ۳۰۰ هزار بوته گل در سطح منطقه نقاشی شد