جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
پروژه فاز ۲ مسقف سازی گلزار شهدا در مرحله اجرای نمای سنگی ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

پروژه فاز ۲ مسقف سازی گلزار شهدا در مرحله اجرای نمای سنگی

پروژه فاز ۲ مسقف سازی گلزار شهدا در مرحله اجرای نمای سنگی

اختصاص خودروی ویژه حمل متوفیان کرونا توسط آرامستان‌های شهرداری تبریز ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

اختصاص خودروی ویژه حمل متوفیان کرونا توسط آرامستان‌های شهرداری تبریز

اختصاص خودروی ویژه حمل متوفیان کرونا توسط آرامستان‌های شهرداری تبریز