سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳
کسب رضایت شهروندان در اجرای پروژه‌های عمرانی در دستور کار شهرداری است ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

کسب رضایت شهروندان در اجرای پروژه‌های عمرانی در دستور کار شهرداری است

کسب رضایت شهروندان در اجرای پروژه‌های عمرانی در دستور کار شهرداری است

آسفالت ریزی در خیابان آزادی از زیرگذر مارالان تا چهارراه حافظ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

آسفالت ریزی در خیابان آزادی از زیرگذر مارالان تا چهارراه حافظ

آسفالت ریزی در خیابان آزادی از زیرگذر مارالان تا چهارراه حافظ

شستشوی دیواره‌ها، ستون‌ها و عرشه پل روگذر ابوریحان ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

شستشوی دیواره‌ها، ستون‌ها و عرشه پل روگذر ابوریحان

شستشوی دیواره‌ها، ستون‌ها و عرشه پل روگذر ابوریحان

استقبال از بهار با کاشت هزاران بوته گل بهاری ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

استقبال از بهار با کاشت هزاران بوته گل بهاری

استقبال از بهار با کاشت هزاران بوته گل بهاری