سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
کاشت ۷۷۱۰ درخت و درخچه در جنوب غرب تبریز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

کاشت ۷۷۱۰ درخت و درخچه در جنوب غرب تبریز

کاشت ۷۷۱۰ درخت و درخچه در جنوب غرب تبریز