شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
آغاز کمپین رحمت در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز ۰۹ فروردین ۱۳۹۹

آغاز کمپین رحمت در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

آغاز کمپین رحمت در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز