جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
ضدعفونی «محلات» شهر تبریز به همت شهرداری و سایر ارگان ها آغاز شد ۰۶ فروردین ۱۳۹۹

ضدعفونی «محلات» شهر تبریز به همت شهرداری و سایر ارگان ها آغاز شد

ضدعفونی «محلات» شهر تبریز به همت شهرداری و سایر ارگان ها آغاز شد