اجرای پروژه دیوار سنگی بیلانکوه چایی جهت پیشگیری از مخاطرات احتمالی در زمان بارش
اجرای پروژه دیوار سنگی بیلانکوه چایی جهت پیشگیری از مخاطرات احتمالی در زمان بارش

شهردار منطقه ۱ تبریز از اجرای پروژه دیوار سنگی بیلانکوه چایی جهت ساماندهی و پیشگیری از مخاطرات احتمالی در زمان بارش ها خبر داد. به گزارش طلوع تبریز، رضا پاک نهاد در این خصوص بیان داشت: جهت ساماندهی وضعیت بیلانکوه چایی و پیش‌گیری از مخاطرات احتمالی در زمان بارش ها، طرح اجرای پروژه دیوار سنگی […]

شهردار منطقه ۱ تبریز از اجرای پروژه دیوار سنگی بیلانکوه چایی جهت ساماندهی و پیشگیری از مخاطرات احتمالی در زمان بارش ها خبر داد.

به گزارش طلوع تبریز، رضا پاک نهاد در این خصوص بیان داشت: جهت ساماندهی وضعیت بیلانکوه چایی و پیش‌گیری از مخاطرات احتمالی در زمان بارش ها، طرح اجرای پروژه دیوار سنگی بیلانکوه چایی در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون توسط پیمانکاران معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ انجام می شود.

شهردار منطقه ۱ تبریز افزود: این پروژه که دارای حساسیت های ویژه ای است به سرعت در حال اجرا بوده و در ساماندهی وضعیت موجود نقش به سزایی ایفا می کند.

 پروژه دیوار سنگی بیلانکوه چایی هم اکنون مراحل جدول قرنیز را طی کرده و به زودی به اتمام می رسد.