تلاش بی وقفه شهرداری منطقه ۲ تبریز برای مقابله با شیوع ویروس کرونا
تلاش بی وقفه شهرداری منطقه ۲ تبریز برای مقابله با شیوع ویروس کرونا

تلاش بی وقفه شهرداری منطقه ۲ تبریز برای مقابله با شیوع ویروس کرونا

شهرداری منطقه ۲ تبریز همچنان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، بدون وقفه در تلاش است.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، از سوی نواحی سه گانه خدمات شهری این منطقه فعالیت برای مقابله با ویروس مهلک کرونا با انجام ضدعفونی معابر شهری، همچنان استمرار دارد.

در همین راستا نیروهای معاونت خدمات شهری منطقه ۲ همچنان بدون وقفه و بطور منسجم اقدام به ضدعفونی تمامی مسیرها و معابر می کنند.

در همین خصوص نواحی سه گانه خدمات شهری منطقه، اقدام به گندزدائی خیابان استاد معین ولیعصرجنوبی کرده و تمامی مسیرهای منتهی به باندهای شرقی و غربی این خیابان را مورد ضدعفونی و گندزدائی قرار دادند.