طرح پیرایش شهری و حذف زواید بصری  در منطقه تاریخی شهر به خیابان شریعتی رسید
طرح پیرایش شهری و حذف زواید بصری  در منطقه تاریخی شهر به خیابان شریعتی رسید

طرح پیرایش شهری و حذف زواید بصری در منطقه تاریخی شهر به خیابان شریعتی رسید

مدیر زیباسازی شهرداری منطقه ۸ تبریز از تداوم طرح پیرایش شهری و حذف زواید بصری این بار در خیابان شریعتی شمالی خبر داد.

به گزارش طلوع تبریز، محمد حضرتی در این خصوص گفت:طرح پیرایش شهری و حذف زواید بصری منطقه، بنا به دستور شهردار منطقه ۸، توسط واحد زیباسازی منطقه در حال اجراست که در فاز نخست تابلوهای بلوار جمهوری اسلامی حذف شده و در فاز دوم طرح عوامل خدمات شهری منطقه ۸ اخطاریه های لازم را به مالکین تابلوهای تبلیغاتی بد منظر در خیابان شریعتی شمالی ارائه داده و طی روزهای آتی عملیات  پاکسازی مسیر را اجرائی خواهند کرد.

حضرتی افزود: در فاز دو طرح ،بر آنیم تا تمامی تابلوهای مشاغل موجود در حاشیه خیابان شریعتی شمالی را بعد از پاکسازی و جمع آوری، یکسان سازی و سنتی سازی نموده و از بد منظری نجات دهیم.