بخشودگی اجاره‌بهای کلیه واحدهای تجاری و خدماتی شهرداری تبریز در اسفند و فروردین
بخشودگی اجاره‌بهای کلیه واحدهای تجاری و خدماتی شهرداری تبریز در اسفند و فروردین

بخشودگی اجاره‌بهای کلیه واحدهای تجاری و خدماتی شهرداری تبریز در اسفند و فروردین

با پیشنهاد شهردار و موافقت اعضای شورای شهر تبریز اجاره‌بهای کلیه واحدهای تجاری و خدماتی شهرداری بخشیده شد.

به گزارش طلوع تبریز، با پیشنهاد شهردار و موافقت اعضای شورای شهر تبریز، بخشودگی اجاره بهای کلیه واحدهای تجاری و خدماتی با مالکیت شهرداری شامل مغازه‌ها، سرقفلی، کیوسک‌های شهری و میادین تره‌بار، و شرکت‌های تابع شهرداری، در اسفند سال جاری و فروردین سال ۹۹ تصویب شد.