بررسی وضعیت اتصال و دسترسی شهرک شهید مدنی به اتوبان تبریز- سهند
بررسی وضعیت اتصال و دسترسی شهرک شهید مدنی به اتوبان تبریز- سهند

بررسی وضعیت اتصال و دسترسی شهرک شهید مدنی به اتوبان تبریز- سهند

وضعیت اتصال و دسترسی شهرک شهید مدنی به اتوبان تبریز – سهند با حضور شهردار منطقه ۷ و نماینده زیرساخت های آزاد راه های کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، محمدعلی سلیمی شهردار منطقه ۷ تبریز در جلسه مشترک با نماینده زیرساخت های آزاد راه های کشور با حضور معاونان فنی عمرانی و شهرسازی منطقه در محل شهرداری منطقه هفت به تشریح وضعیت شهرک شهید مدنی و ضرورت نحوه اتصال اتوبان شهید کسایی و آزاد راه تبریز – سهند پرداخت.

وی با اشاره به فعالیت هزار واحد کارگاهی و تولیدی در شهرک صنعتی شهید مدنی گفت: با توجه به اینکه اتوبان تبریز – سهند مراحل نهایی خود را طی می کند ضروریست اتصال شهرک مدنی نیز در این مسیر مورد توجه قرار گرفته و از مسدود شدن راه دسترسی آن به اتوبان با افتتاح این مسیر جلوگیری شود.

سلیمی شهرک مدنی را به لحاظ تولید و کار آفرینی جزو مناطق استراتژیک عنوان کرد که تامین دسترسی آسان به اتوبان و مسیرهای اصلی برای اهالی این شهرک ضروریست.

طی این جلسه مقرر شد پیشنهادات اتصال شهرک صنعتی شهید مدنی به اتوبان تبریز – سهند به شورای ترافیک استان ارائه شده و طرح نهایی توسط شرکت عمران شهر جدید سهند اجرایی شود.