آغاز شناسایی تاکسی های غیر فعال و فاقد پروانه
آغاز شناسایی تاکسی های غیر فعال و فاقد پروانه

آغاز شناسایی تاکسی های غیر فعال و فاقد پروانه

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز از آغاز شناسایی و ساماندهی تاکسی های غیرفعال و فاقد پروانه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، سعید بشیریان با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی با کمک مراجع داخل و بیرون شهرداری و تهاترگیری اطلاعات، وضعیت آماری و تردد تاکسی ها را رصد می کند، گفت: تعدادی از تاکسی ها در پارکینگ یا محوطه اداری بعضی از ارگانهای دولتی و شرکتهای خصوصی  متوقف شده اند که در این راستا مکاتبات لازم انجام گرفته تا مالکان جهت تعیین تکلیف به سازمان تاکسیرانی تبریز مراجعه کنند.   
او با اشاره به شرایط در نظر گرفته شده برای تاکسی های غیر فعال بیان کرد: قرار است در این اقدام تاکسی های غیرفعال در مرحله اول شناسایی و در مرحله بعد با سلب خدماتی چون استفاده از کارت سوخت، تردد در مسیرهای ویژه تاکسی، صدور مرخصی و محدودیت ورود به طرح ترافیک اعمال قانون شوند.