آسفالت ریزی در خیابان آزادی از زیرگذر مارالان تا چهارراه حافظ
آسفالت ریزی در خیابان آزادی از زیرگذر مارالان تا چهارراه حافظ

آسفالت ریزی در خیابان آزادی از زیرگذر مارالان تا چهارراه حافظ

آسفالت ضلع شمالی خیابان آزادی از زیرگذر مارالان تا چهارراه حافظ در ساعات میانی شب با دستگاه آسفالت تراش تراشیده و برای آسفالت ریزی مجدد آماده سازی شد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، داوود طالب نژاد شهردار منطقه۳ گفت: به جهت بهبود ترافیکی در خیابان آزادی، آسفالت ضلع شمالی این خیابان از زیرگذر مارالان تا چهارراه حافظ ، روبروی بیمارستان سینا ، برای آسفالت ریزی مجدد آماده سازی می شود.

طالب نژاد افزود : آسفالت های این محدوده به وسعت ١٢ هزار متر مربع به ضخامت ۵ سانتی متر با دستگاه آسفالت تراش ، تراشیده شده و برای آسفالت ریزی اساسی مجدد آماده سازی شد.

شهردار منطقه یادآور شد : با برنامه ریزی و اولویت بندی های مورد نیاز ، آسفالت های فرسوده و قدیمی خیابان های سطح حوزه استحفاظی شهرداری منطقه توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه تخریب و جمع آوری گردیده و بعد از  زیر سازی و مسطح و فشرده سازی های لازم ، برای تردد روان و راحت و ایمن وسایل نقلیه ، آسفالت ریزی اساسی می شوند.