تلاش مستمر بهداشت محیط شهرداری منطقه ۲ برای ضدعفونی واحدهای اداری
تلاش مستمر بهداشت محیط شهرداری منطقه ۲ برای ضدعفونی واحدهای اداری

تلاش مستمر بهداشت محیط شهرداری منطقه ۲ برای ضدعفونی واحدهای اداری

بهداشت محیط منطقه ۲ شهرداری، بدون وقفه و بطور مستمر با ضدعفونی واحدهای مختلف اداری این منطقه در تلاش برای حفظ سلامتی تمامی کارکنان است.

به گزارش طلوع تبریز، بهداشت محیط منطقه۲ با برنامه ریزی منسجم و بدون وقفه همچنان در حال مقابله با ویروس کرونا می باشد و برای ممانعت از مبتلا شدن کارکنان به این بیماری مرگبار، بطور مرتب اقدام به ضدعفونی واحدهای مختلف حوزه اداری منطقه می کند.

بر همین اساس، بهداشت محیط منطقه علاوه بر تست حجم اکسیژن ریه کارکنان جهت حصول اطمینان از سلامت جسمانی آنان، در چندین نوبت اقدام به ضدعفونی ساختمان اداری منطقه کرده و همچنین تمامی اتاق ها و سالن های معاونت فنی عمرانی و خدمات شهری منطقه ۲ را نیز ضدعفونی کرده است.