آسفالت ریزی معابر خاوران در صدر فعالیت های عمرانی شهرداری منطقه۹
آسفالت ریزی معابر خاوران در صدر فعالیت های عمرانی شهرداری منطقه۹

آسفالت ریزی معابر خاوران در صدر فعالیت های عمرانی شهرداری منطقه۹

شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: در سال جاری معابر قابل توجهی از شهرک خاوران، آسفالت ریزی اساسی و اصولی می شود.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، بهرام نسیانی در این خصوص اظهار داشت: در جدیدترین مرحله از بهسازی گذرهای شهرک خاوران، خیابان معرفت بطول ۵۰۰ متر با همت و تلاش حوزه ی فنی و عمرانی شهرداری منطقه۹ در حال زیرسازی و آسفالت ریزی اساسی است.

نسیانی خاطر نشان کرد: با توجه به مجموعه اقدامات معاونت فنی و عمرانی منطقه درحوزه ی آسفالت معابر شهرک خاوران، شهرداری منطقه۹ یکی از مناطق پیشرو در این امر می باشد که با اهتمام ویژه ای درصدد استفاده ی حداکثری از فصل کاری  بمنظور پیشبرد اهداف عمرانی  می باشد و امید می رود امسال تا قبل از شروع بارندگی ها، معابر اصلی و فرعی قابل توجهی از این شهرک، آسفالت ریزی اساسی و اصولی شود.

شهردار منطقه۹ افزود: طبق برآوردهای صورت گرفته حدود۹۰۰تن آسفالت در این مسیر توزیع خواهد شد که مقدار کل توزیع آسفالت را از ابتدای سالجاری در معابر این شهرک به رقم۴۹۰۰ تن خواهد رساند.