تابلو بومِ شهر با کاشت ۳۰۰ هزار بوته گل در سطح منطقه نقاشی شد
تابلو بومِ شهر با کاشت ۳۰۰ هزار بوته گل در سطح منطقه نقاشی شد

تابلو بومِ شهر با کاشت ۳۰۰ هزار بوته گل در سطح منطقه نقاشی شد

شهردار منطقه یک از کاشت ۳۰۰ هزار بوته گل در سطح منطقه ۱ خبر داد.

به گزارش طلوع تبریز، رضا پاک نهاد بیان داشت: با توجه به برنامه‌های منطقه و اهداف آن مبنی برایجاد بسترهای مناسب جهت آمادگی بیش از پیش برای رسیدن به خودکفائی در حوزۀ تولید نشاء و گل و تزریق آن به سطح منطقه و بوستانهای حوزه، خوشبختانه در سال گذشته گلخانه منطقه توانست با تولید هزاران گل نقش مهمی را در مدیریت منابع مالی و صرفه  و صلاح شهرداری ایفا نماید.

وی گفت:همین امر باعث شد تا در طرح استقبال از بهار بتوانیم از تمامی تولیدات گلخانۀ منطقه بهره جسته و برای گلکاریها از این بستر استفاده نموده و کاشت گردد و همین امر باعث شد تا تابلو بومِ شهر با کاشت ۳۰۰ هزار بوته گل نقاشی‌های زیبائی را در دل خود رنگ آمیزی کند و چهرۀ سطح منطقه را دگرگون سازد.

پاک نهاد افزود : ۱۹۰ هزار گل بنفشه، ۳۰ هزار شب بو و ۸۰ هزار بوته در سطح رفوژها، محورهای اصلی، بوستانها، میادین و… کاشته شده است و تصاویر ماندگاری را به یادگار گذاشته و امسال یکی از سالهای پربار در این خصوص می باشد.