تولید ۳۰هزار گل داوودی در گلخانه منطقه ۱
تولید ۳۰هزار گل داوودی در گلخانه منطقه ۱

تولید ۳۰هزار گل داوودی در گلخانه منطقه ۱

توسط امور فضای سبز شهرداری منطقه ۱، ۳هزار گل داوودی در گلخانه این منطقه تولید شد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، در راستای اهداف شهرداری تبریز مبنی بر خود کفائی در حوزهً فضای سبز و تولید گل و گیاه های مورد نیاز جهت کاشت در سطح حوزهً، اقدامات ویژه ای در گلخانه شهرداری منطقه ۱ توسط کارشناسان فضای سبز انجام پذیرفته که توانسته بخش اعظمی از نیازهای منطقه را برآورده کرده و از هزینه های اضافی این حوزه پیشگیری و مدیریت منابع مالی را در پی داشته باشد.

هم اکنون حدود ۳۰۰۰۰ گل داوودی که از گلهای دائمی بوده و به مدت چندین سال ماندگاری دارند در این گلخانه تولید شده است و همچنین عملیات بذر پاشی در کرتهای گلخانه نیز آماده انتقال به گلدان های موجود شده است.

شایان ذکر است، بالغ بر ۱۰۰ هزار گلدان کلم و داودی تا پائیز امسال تولید و در سطح حوزه کاشت خواهد شد.