جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
باغ پرندگان و حیات وحش عون بن علی آماده افتتاح است ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

باغ پرندگان و حیات وحش عون بن علی آماده افتتاح است

باغ پرندگان و حیات وحش عون بن علی آماده افتتاح است

تلاش ۲۴ساعته برای خودکفایی در تولید مصالح ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

تلاش ۲۴ساعته برای خودکفایی در تولید مصالح

تلاش ۲۴ساعته برای خودکفایی در تولید مصالح

۲هزار و ۸۵۰متر کانال هدایت آب های سطحی در منطقه ۴ تبریز احداث شد ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

۲هزار و ۸۵۰متر کانال هدایت آب های سطحی در منطقه ۴ تبریز احداث شد

۲هزار و ۸۵۰متر کانال هدایت آب های سطحی در منطقه ۴ تبریز احداث شد

پروژه فاز اول پارک «کلانترباغی» با ۶ هکتار آماده بهره برداری شد ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

پروژه فاز اول پارک «کلانترباغی» با ۶ هکتار آماده بهره برداری شد

پروژه فاز اول پارک «کلانترباغی» با ۶ هکتار آماده بهره برداری شد

پروژه توسعه پارک مینیاتور با ۸۷۰۰ متر مربع آماده بهره برداری شد ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

پروژه توسعه پارک مینیاتور با ۸۷۰۰ متر مربع آماده بهره برداری شد

پروژه توسعه پارک مینیاتور با ۸۷۰۰ متر مربع آماده بهره برداری شد

آتش سوزی کارخانه تولیدی کولر اطفاء حریق شد ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

آتش سوزی کارخانه تولیدی کولر اطفاء حریق شد

آتش سوزی کارخانه تولیدی کولر اطفاء حریق شد

ایجاد بازارچه های خود اشتغالی برای زنان شاغل سرپرست خانوار ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

ایجاد بازارچه های خود اشتغالی برای زنان شاغل سرپرست خانوار

ایجاد بازارچه های خود اشتغالی برای زنان شاغل سرپرست خانوار

جاذبه‌های تبریز، روی آنتن شبکه مستند ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

جاذبه‌های تبریز، روی آنتن شبکه مستند

جاذبه‌های تبریز، روی آنتن شبکه مستند

توانمند سازی علمی کارکنان با تدوین برنامه ۵ ساله آموزشی محقق می شود ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

توانمند سازی علمی کارکنان با تدوین برنامه ۵ ساله آموزشی محقق می شود

توانمند سازی علمی کارکنان با تدوین برنامه ۵ ساله آموزشی محقق می شود