تکمیل و بهسازی میدان شهید بهشتی
تکمیل و بهسازی میدان شهید بهشتی

شهردار منطقه ۸ به همراه معاونین و مدیران منطقه هشت، جلسه ای با نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی استان و نماینده شرکت عمران بهسازی برگزار نموده و در خصوص پروژه های در دست اجرا، بحث و تبادل نظر نمودند. در این جلسه پیرامون تکمیل عملیات ساماندهی میدان شهید بهشتی، بحث و تبادل نظر شده […]

شهردار منطقه ۸ به همراه معاونین و مدیران منطقه هشت، جلسه ای با نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی استان و نماینده شرکت عمران بهسازی برگزار نموده و در خصوص پروژه های در دست اجرا، بحث و تبادل نظر نمودند.

در این جلسه پیرامون تکمیل عملیات ساماندهی میدان شهید بهشتی، بحث و تبادل نظر شده و بر لزوم تکمیل این میدان تاکید شد.
 در این جلسه رضا جان فشان نوبری شهردار منطقه ۸، ضمن ارزشمند خواندن طرح بازآفرینی میدان شهید بهشتی، بر لزوم  تکمیل پروژه میدان شهید بهشتی و حل مشکلات موجود میدان با مشارکت ارگان های دخیل در پروژه تاکید نموده و خواستار همکاری شرکت عمران بهسازی و سازمان مسکن و شهرسازی با شهرداری منطقه هشت جهت ساماندهی و تکمیل میدان شهید بهشتی شد.