جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
اجرای دو پروژه عمرانی شهرداری منطقه ۱۰ تبریز ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

اجرای دو پروژه عمرانی شهرداری منطقه ۱۰ تبریز

شهرداری منطقه ۱۰ تبریز در نظر دارد اجرای دو پروژه های عمرانی خود را از طریق مناقصه عمومی و سامانه ستاد به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. شهرداری منطقه ۱۰ تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح زیر از طریق مناقصه عمومی و سامانه ستاد به شرکتهای واجد شرایط […]