جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳
ضرورت راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ بانوان در تبریز ۰۹ تیر ۱۳۹۹

ضرورت راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ بانوان در تبریز

ضرورت راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ بانوان در تبریز

نگاه مثبت اعضای شورا شهر به اقدامات حقوقی شهرداری تبریز ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

نگاه مثبت اعضای شورا شهر به اقدامات حقوقی شهرداری تبریز

نگاه مثبت اعضای شورا شهر به اقدامات حقوقی شهرداری تبریز

دوره تضمین آسفالت باید افزایش یابد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

دوره تضمین آسفالت باید افزایش یابد

دوره تضمین آسفالت باید افزایش یابد

هوشمندسازی تبریز می‌تواند موجب درآمدزایی برای شهر شود ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

هوشمندسازی تبریز می‌تواند موجب درآمدزایی برای شهر شود

هوشمندسازی تبریز می‌تواند موجب درآمدزایی برای شهر شود

آتش‌نشانان در سیل، زلزله و امروز در موضوع کرونا برای سلامتی مردم جانفشانی می‌کنند. ۲۷ اسفند ۱۳۹۸

آتش‌نشانان در سیل، زلزله و امروز در موضوع کرونا برای سلامتی مردم جانفشانی می‌کنند.

آتش‌نشانان در سیل، زلزله و امروز در موضوع کرونا برای سلامتی مردم جانفشانی می‌کنند

آمادگی مدیریت شهری تبریز برای احیای فضای سبز پایگاه دوم شکاری ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

آمادگی مدیریت شهری تبریز برای احیای فضای سبز پایگاه دوم شکاری

آمادگی مدیریت شهری تبریز برای احیای فضای سبز پایگاه دوم شکاری

اشتغالزایی برای زنان تبریزی با راه اندازی مجموعه‌های تولیدی ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

اشتغالزایی برای زنان تبریزی با راه اندازی مجموعه‌های تولیدی

اشتغالزایی برای زنان تبریزی با راه اندازی مجموعه‌های تولیدی