پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
پل همسان کابلی تا پایان آبان به بهره برداری می‌رسد ۲۸ مهر ۱۳۹۹

پل همسان کابلی تا پایان آبان به بهره برداری می‌رسد

پل همسان کابلی تا پایان آبان به بهره برداری می‌رسد

آغاز عملیات احداث دور برگردان سه راهی فرودگاه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

آغاز عملیات احداث دور برگردان سه راهی فرودگاه

آغاز عملیات احداث دور برگردان سه راهی فرودگاه

۴۵هزار تن آسفالت‌ریزی اصولی در فصل جاری انجام دادیم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

۴۵هزار تن آسفالت‌ریزی اصولی در فصل جاری انجام دادیم

۴۵هزار تن آسفالت‌ریزی اصولی در فصل جاری انجام دادیم

آغاز فعالیت پروژه های اجرایی سازمان عمران در سال جدید ۰۷ فروردین ۱۳۹۹

آغاز فعالیت پروژه های اجرایی سازمان عمران در سال جدید

آغاز فعالیت پروژه های اجرایی سازمان عمران در سال جدید