اسکن روسازی آسفالت اتوبان پاسداران برای اولین بار در تبریز
اسکن روسازی آسفالت اتوبان پاسداران برای اولین بار در تبریز

اسکن روسازی آسفالت اتوبان پاسداران برای اولین بار در تبریز

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری تبریز گفت: اسکن روسازی آسفالت اتوبان پاسداران برای اولین بار در تبریز توسط دستگاه LCMS در طول ۱۱ کیلومتر از اتوبان پاسداران توسط سازمان عمران شهرداری تبریز انجام شد.

به گزارش طلوع تبریز، بابک شریفی گفت: برای اولین بار در تبریز با همکاری آزمایشگاه مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی اسکن روسازی اتوبان پاسداران و تعیین ظرفیت باربری روسازی و علل نشست موضعی و لغزش محور توسط دستگاه LCMS  در طول ۱۱ کیلومتر از اتوبان پاسداران مسیر رفت  و برگشت حد فاصل میدان فهمیده تا تبادل امام علی انجام شد.

شریفی افزود: طی این آزمایش اطلاعات سطح ترک های معابر اتوبان پاسداران بصورت مکانیزه ارزیابی و بصورت هوشمند تحلیل خواهد شد.

اطلاعات به دست آمده از این  تحلیل که به صورت پایلوت و برای اولین بار در تبریز به همت سازمان عمران شهرداری تبریز انجام می شود و به عنوان بانک اطلاعاتی جامعی برای تشخیص علت خرابی ها و برنامه ریزی برای بهسازی و بهبود کیفیت آسفالت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

براساس قرارداد منعقده با وزارت راه و شهرسازی بعد از ارزیابی روسازی ، علل نشست و خرابی های زیرسازی این مسیر نیز توسط سازمان عمران و برای اولین بار در تبریز مورد ارزیابی و مطالعه قرار می گیرد.