تداوم اجرای عملیات پیاده روسازی در بوستان بانوان شمس
تداوم اجرای عملیات پیاده روسازی در بوستان بانوان شمس

تداوم اجرای عملیات پیاده روسازی در بوستان بانوان شمس

جرای عملیات پیاده روسازی در بوستان بانوان شمس توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ همچنان تداوم دارد.

 به گزارش طلوع تبریز، این طرح با محوریت سلامت شهروندی یکی از اولویت‌های اساسی منطقه بوده و در چندین بوستان سطح حوزه اجرایی شده که بر همین اساس عملیات پیاده روسازی یکی از این طرح ها است.

 پیاده روسازی در بوستان بانوان شمس که دارای اهمیت بسزایی بوده و نقش مهمی را در ایجاد فضاهای مناسب ویژه بانوان جهت ورزش و پیاده روی فراهم می کند توسط معاونت فنی وعمرانی عمرانی منطقه اجرایی و عملیاتی شده و هم اکنون تداوم دارد.