معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ خبر داد: اصلاح و تعمیر سیستم نورپردازی خانه تاریخی نیکدل
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ خبر داد: اصلاح و تعمیر سیستم نورپردازی خانه تاریخی نیکدل

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ خبر داد:
اصلاح و تعمیر سیستم نورپردازی خانه تاریخی نیکدل

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ تبریز از اصلاح نورپردازی خانه تاریخی نیکدل توسط عوامل معاونت فنی و عمرانی این منطقه خبر داد.

به گزارش طلوع تبریز، عادل پور قربان ضمن اعلام خبر فوق افزود: طرح اصلاح و رفع ایراد نورپردازی های سطح منطقه توسط شهرداری منطقه هشت در حال اجرا بوده که در فاز نخست خرابی ها و نواقص نورپردازی خانه تاریخی نیکدل را رفع کرده و طی روزهای آتی این عملیات در سایر معابر منطقه تداوم خواهد یافت.

پورقربان این عملیات را در راستای افزایش زیبایی های بافت تاریخی شهر عنوان کرد و گفت: با اتمام عملیات اصلاح نورپردازی خانه نیکدل، به زودی شاهد بازگشت زیبایی های شبانه به این خانه تاریخی و پیاده راه مقصودیه خواهیم بود.