یخچال تاریخی له له بیگ (یوشاری) مرمت و ساماندهی می‌شود
یخچال تاریخی له له بیگ (یوشاری) مرمت و ساماندهی می‌شود

یخچال تاریخی له له بیگ (یوشاری) مرمت و ساماندهی می‌شود

شهردار منطقه ۸ تبریز از تهیه طرح مرمت، آغاز عملیات مرمت و بازسازی یخچال تاریخی له له بیگ (یوشاری) خبر داد.

به گزارش طلوع تبریز، علی مدبر با اشاره به ضرورت مرمت و احیاء این اثر تاریخی گفت: یخچال تاریخی له له بیگ طی دهه های گذشته، توسط شهرداری تبریز از اداره آموزش و پرورش خریداری شده بود که به دلیل عدم استفاده از آن و آسیب‌های محیطی، این بنای ارزشمند در آستانه تخریب و نابودی قرار گرفته است.

مدبر افزود: به منظور مرمت و ساماندهی این یخچال تاریخی، شهرداری منطقه ۸ مصمم است طی ماه های آتی پس از آماده سازی طرح‌های مرمتی، عملیات بازسازی و مرمتی یخچال له له بیگ را آغاز کرده و تبدیل به مکانی فرهنگی گردشگری نماید.

یخچال له له بیگ (یوشاری) یکی از یخچال های تاریخی شهر تبریز بوده که با ۳۰۰ متر مربع وسعت از یخچال‌های مهم قاجاری تبریز محسوب و در کوی شهید یوشاری واقع شده است.