آتش‌سوزی فروشگاه تجهیزات پزشکی مهار شد
آتش‌سوزی فروشگاه تجهیزات پزشکی مهار شد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تبریز از مهار آتش‌سوزی فروشگاه تجهیزات پزشکی خبر داد. بآتش‌پاد زبردست با اعلام این خبر گفت: آتش سوزی فروشگاه تجهیزات پزشکی با واکنش سریع آتش نشانان مهار شده و در حال لکه گیری است.وی ادامه داد: تعدادی کپسول اکسیژن از داخل فروشگاه به بیرون منتقل و تا بدین لحظه با ایمن […]

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تبریز از مهار آتش‌سوزی فروشگاه تجهیزات پزشکی خبر داد.

بآتش‌پاد زبردست با اعلام این خبر گفت: آتش سوزی فروشگاه تجهیزات پزشکی با واکنش سریع آتش نشانان مهار شده و در حال لکه گیری است.
وی ادامه داد: تعدادی کپسول اکسیژن از داخل فروشگاه به بیرون منتقل و تا بدین لحظه با ایمن سازی صورت گرفته از گسترش حریق و حوادث احتمالی بعدی پیشگیری شده است.
خوشبختانه این حادثه تا این لحظه صدمات جانی نداشته و گزارش تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.