برف تکانی درختان در حوزه شهرداری منطقه ۹ تبریز
برف تکانی درختان در حوزه شهرداری منطقه ۹ تبریز

به منظور جلوگیری از سنگینی و شکسته شدن درختان، تلاشگران فضای سبز شهرداری منطقه ۹ ، اقدام به برف تکانی درختان و برف روبی معابر بوستانها و پارک های سطح منطقه نمودند. محمد حسین زاده شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: بدنبال بارش سنگین برف و احتمال شکستگی درختان و نهال ها، تلاشگران حوزه […]

به منظور جلوگیری از سنگینی و شکسته شدن درختان، تلاشگران فضای سبز شهرداری منطقه ۹ ، اقدام به برف تکانی درختان و برف روبی معابر بوستانها و پارک های سطح منطقه نمودند.

محمد حسین زاده شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: بدنبال بارش سنگین برف و احتمال شکستگی درختان و نهال ها، تلاشگران حوزه ی فضای سبز این منطقه، اقدام به برف تکانی و همچنین برف روبی معابر بوستان ها و پارک های واقع در سطح حوزه ی این شهرداری می نمایند.

وی افزود: رسیدگی و حفاظت از درختان و فضاهای سبز در فصل زمستان از جمله وظایف مدیریت های فضای سبز می باشد که در این میان برف تکانی از احتمال آسیب رسیدن به درختان، این منابع ارزشمند دراثر سنگینی ناشی از بارش برف و همچنین شکستگی آنان جلوگیری می نماید.